Totaal resultaat: 53
Resultaten per pagina:
source CS
 • Sta verschillende betaalalternatieven toe, waaronder contante en digitale portemonnees (bijv. PayPal)
 • Bied de mogelijkheid om coupons voor de dienst te kopen om contante betalingen mogelijk te maken, zonder dat de passagier/chauffeur contant geld hoeft te vervoeren
 • Zorg ervoor dat passagiers/chauffeurs een kaartlezer hebben
 • Beperk het aantal externe applicaties dat nodig is om de betaling te voltooien (bankapp is noodzakelijk)
 • Informeer van tevoren alle diensten en abonnementen die in de automatische verlengingsmodus staan, waarbij meerdere herinneringen op verschillende kanalen worden verzonden voordat het abonnement afloopt en voordat de automatische betaling plaatsvindt (bijv. via e-mail, pushmelding, pop-upadvies)
 • Geef feedback over transacties, zoals meldingen en waarschuwingen, om geruststelling te geven bij online betalingen.
 • Implementeer digitale betalingen met vertrouwde services van derden
Aanbevelingscode: 119
source UDM
 • Zorg ervoor dat gebruikers onmiddellijk contact kunnen opnemen voor ondersteuning, waarbij slechts een minimale input/inspanning voor nodig is.
 • Geef gebruikers begrijpelijke instructies en beschrijvingen over hoe menselijke hulp kan worden bereikt.
Aanbevelingscode: 155
source UDM

Het personeel van de dienst, vooral degenen die betrokken zijn als chauffeurs en/of bestuurders, moeten zich bekommeren om de behoefte van de gebruikers zodat deze zich veilig voelen, en om het belang van een positief direct menselijk contact.

 • Dienstverleners moeten een protocol opstellen en communiceren ter indijking van Covid-19 en maatregelen nemen om infectie te voorkomen
 • Dienstverleners moeten overwegen om personeel met een beperking in te huren als contactpersoon
 • Servicepersoneel dient aandacht te besteden aan goede manieren en een duidelijk herkenbare outfit te dragen (bijv. zichzelf voorstellen en ervoor zorgen dat hun uiterlijk in overeenstemming is met de bedrijfsidentiteit, indien aanwezig)
 • Het profiel van de bestuurder en zijn/haar unieke identificatiegegevens worden duidelijk weergegeven in de applicatie, maar ook aan boord/op de badge van de bestuurder
 • Voeg een foto van de bestuurder/chauffeur toe zodat de gebruiker beter kan identificeren
 • Zorg ervoor dat gebruikers op een anonieme manier rechtstreeks contact kunnen hebben met de chauffeur/bezorger, waarvan de informatie ook geanonimiseerd is
 • Bied gebruikers de mogelijkheid om via de app het geslacht van de chauffeur/bestuurder te kennen
 • Gebruikers worden op de hoogte gesteld voordat de chauffeur/bestuurder arriveert
 • Voeg kaartvisualisatie toe met de real-time positie van de chauffeur/bestuurder (belangrijk voor ride-sharing / ride-hailing en bezorging) met behulp van verschillende pictogrammen om deze te identificeren (bijv. de pin die de real-time locatie van de chauffeur/bestuurder aangeeft, verschillende pinpoint-pictogrammen om de plaats van herkomst en bestemming aan te geven; route van de chauffeur zichtbaar met een stippellijn).
 • Vraag gebruikers bij het afronden van hun bestelling of ze liever gebruik maken van een intercom of dat de chauffeur de aankomst telefonisch moet aankondigen.
 • Geef gebruikers de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten en een chauffeur/bestuurder te beoordelen
 • Voeg een noodknop toe in geval van een fysieke/ seksuele aanval. Maak een help-knop aan.
Aanbevelingscode: 160
source UDM
 • De service moet alternatieve kanalen bieden voor de klantenservice (bijv. persoonlijke assistentie, ondersteuning bij contactpunten; hulp op afstand via de telefoon; online hulp op afstand (via video, audio of tekst); hulpchat voor mensen die niet kunnen spreken / de taal niet kunnen spreken)
 • De klantenservice van de dienst moet 24/7 beschikbaar zijn, indien mogelijk, of ten minste tijdens de werkuren van de dienst
 • De klantenservice van de dienst moet in meerdere talen beschikbaar zijn
 • Laat alle potentiële gebruikers via zoveel mogelijk kanalen weten dat er sprake is van dienstverlening (bijv. via elektronische media, online; sociale media, influencers; integratie in elektronische diensten, bijv. Google Maps; lokale, gedrukte media; flyers, brochures; lokale organisaties, verenigingen; advertenties in lokale winkels, diensten, scholen)
Aanbevelingscode: 162
source CS
 • Gebruik geavanceerde technologieën voor het detecteren van computerinbraken, bijv. online scanners en pentest software
 • Bescherm API’s met behulp van tokens die elk uur worden vernieuwd, en verbeter de bewustwording en processen om diefstal van API-sleutels te voorkomen
 • Overweeg en evalueer de beveiliging van diensten van derden, vooral als dit belangrijke onderdelen van uw systeem zijn
 • Aandacht voor bugs en kwetsbaarheden is essentieel. De geconstateerde kwetsbaarheden moeten worden vastgesteld of er moeten mitigerende maatregelen worden genomen om de risico’s te verminderen. Een continue controle en update is beter dan het hebben van grotere en minder frequente. Het systeem moet zodanig zijn ontworpen dat de service niet wordt beïnvloed door beveiligingsupdates
 • Gebruik back-upsystemen om redundantie te garanderen
Aanbevelingscode: 175
source CS
 • Definieer processen om risico’s te beheren. Een belangrijk aspect om rekening mee te houden is een “PLAN_DO_CHECK_ACT” -stijlproces
 • Beheer informatiebeveiliging volgens de ISO27001-normen
 • Wat betreft cyberdreigingen behoren ISO28000 en NIST800 tot de meest gebruikte normen en richtlijnen, en ze kunnen ook worden toegepast op kmo’s of kleine organisaties
Aanbevelingscode: 186
source CS
 • Stel regels op voor het gebruik van externe apparaten (bijv. usb-apparaten, persoonlijke apparaten, ecc…) op het werk/thuis
 • Creëer een proces voor een snelle en gedeelde reactie in het geval van een datalek en informeer gebruikers om het vertrouwen te vergroten.
 • Voer audits en oefeningen uit en stel processen/routines op om mogelijke fouten van werknemers te beheersen en/of te reageren op incidenten.
Aanbevelingscode: 187
source UIL

Er is een belangrijk onderscheid tussen mainstream-useragents en ondersteunende technologieën. Useragents bieden een aantal functies om individuen te helpen, waaronder mensen met en zonder beperking. Ondersteunende technologieën richten zich op nauw omschreven groepen gebruikers met specifieke beperkingen. Zorg ervoor dat uw applicatie integratie mogelijk maakt met het grootste aantal beschikbare ondersteunende technologieën:

 • Schermvergroters
 • Schermlezers (bijv. TalkBack, VoiceOver)
 • Tekst-tot-spraak software (TTS)
 • Spraakherkenningssoftware
 • Alternatieve toetsenborden
 • Alternatieve aanwijsapparaten
 • Bediening met oogbesturing
 • Spraakopdrachten
 • Aangepaste controllers

Om ervoor te zorgen dat inhoud toegankelijk is met ondersteunende apparaten, heeft de WAI-ARIA-werkgroep, die deel uitmaakt van het W3C Consortium, de Accessible Rich Internet Applications Suite gemaakt. De ARIA-suite definieert een manier om webinhoud en webapplicaties toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Hij helpt vooral met dynamische inhoud en geavanceerde bedieningselementen voor de gebruikersinterface die zijn ontwikkeld met HTML-, JavaScript- en gerelateerde technologieën. Zonder WAI-ARIA zijn bepaalde functies die op websites worden gebruikt niet beschikbaar voor gebruikers met een beperking, met name mensen die afhankelijk zijn van schermlezers en mensen die geen muis kunnen gebruiken.

Aanbevelingscode: 51
source UIL

Het W3C Mobile Web Initiative publiceert periodieke technische rapporten met best practices en aanbevelingen voor het leveren van toegankelijke inhoud aan mobiele apparaten. Het belangrijkste doel is om de gebruikerservaring van het web te verbeteren wanneer toegang wordt verkregen vanaf dergelijke apparaten. Deze aanbevelingen zijn deels afgeleid van de Web Content Accessibility Guidelines [WCAG].

Aanbevelingscode: 52