Houd rekening met verschillende situationele en permanente niveaus van beperkingen bij het ontwikkelen en voorbereiden op het onvoorziene

Bij de keuze van kleurenthema’s en achtergronden van gebruikersinterfaces moet rekening worden gehouden met situationele beperkingen of veranderende omstandigheden. Er kunnen oplossingen worden gevonden voor andere contextuele omstandigheden die van invloed zijn op de waarneming, voor alle soorten gebruikers en op verschillende sensorische kanalen (bv. wegennavigatiekaarten met lichtgevoelige achtergronden, die dynamisch veranderen wanneer sensoren omstandigheden met weinig licht detecteren, zoals autogalerijen).

Ga ervan uit dat gebruikers de applicatie zelden in de ideale situatie zullen gebruiken, maar niettegenstaande dat stel je alle mogelijke gebruiksafwijkingen voor, aangezien ze vroeg of laat zullen verschijnen. Een voorbeeld hiervan is een niet-uitputtende opsomming van mogelijke variaties in de gebruikscontext uit de UIL-oefening in de Antwerpse proeflocatie met betrekking tot het oversteken van de straat (INDIMO UIL manual, Tabel 17).