Ondersteuning van de oprichting van een taskforce op EU-niveau voor inclusie en toegankelijkheid

Ondersteun de oprichting van een gecoördineerde taskforce op EU-niveau die zich toelegt op inclusie en toegankelijkheid. De taskforce zou een plaats kunnen innemen op het bestaande ETM-forum, waar aanbieders van mobiliteits- en goederenbezorgdiensten en lokale autoriteiten zowel offline als online bronnen kunnen vinden om de toegankelijkheid en inclusiviteit van alle mobiliteitsdiensten te vergroten (zoals de webgebaseerde INDIMO-toolkit).

De taskforce kan archieven bieden waar u leert hoe u gerichte stapsgewijze processen kunt ontwikkelen en checklists kunt downloaden om toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Hetzelfde platform kan het toegangspunt zijn tot specifieke trainingen, tot andere bestaande gemeenschappen van gebruikers die kwetsbaar zijn voor uitsluiting of hun vertegenwoordigers. Dankzij de netwerkfuncties die in het platform zijn opgenomen, zouden alle belanghebbenden mogelijkheden moeten vinden voor samenwerking met aanbieders van digitale diensten en softwareontwikkelaars.

De taskforce kan de opname van Universal Design als overkoepelend onderwerp in de volgende EU-vervoersstrategie ondersteunen en een EU-richtlijn voorbereiden over de toepassing van UD bij de planning, het ontwerp en de exploitatie van digitale mobiliteitsdiensten.

Het platform moet toegankelijk zijn voor personen die beschikbaar zijn om gecontacteerd te worden (en gecontracteerd te worden) voor gebruikerstesten, andere entiteiten of instanties die adviesdiensten op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit kunnen bieden, en openbare of particuliere instellingen die werken aan inclusie vanuit verschillende perspectieven.

Deze acties kunnen de zichtbaarheid van Universal Design en de bijbehorende tools vergroten en het bewustzijn van voorbeelden van beste praktijken vergroten via belangenorganisaties, het Europees Forum voor vervoer en mobiliteit en EU-evenementen.