Let op de kleurrelatie met culturele achtergronden

Gebruikersinterface
De kleurcodering levert gebruikers veel informatie op, deels gerelateerd aan de culturele achtergrond van de gebruikers. Het gebruik, misbruik en niet-gebruiken van kleur kan op verschillende manieren misleidend zijn, afhankelijk van de gebruikscontext en sociaal-culturele omgeving. Trek kleuren altijd in twijfel, ook als hun betekenis voor de hand ligt (bijvoorbeeld standaardkoppeling van rood en groen voor go/no go-acties) en test ze met diverse mensen met verschillende achtergronden.

Visuele pictogrammen
In tegenstelling tot tekeningen en digitale kunst, moet de betekenis van pictogrammen in digitale mobiliteitstoepassingen gemakkelijk worden herkend, begrepen en onthouden. In plaats daarvan houden pictogrammen zich vaak gewoon aan de kleuren die zijn gekozen voor de visuele identiteit van bedrijven. Als dit aan de ene kant de eenheid zou kunnen verbeteren en daarmee de complexiteit van de interface zou kunnen verminderen, bestaat het risico van misverstand en dubbelzinnigheid. Zowel op mondiaal als lokaal niveau zijn er specifieke kleuren gekoppeld aan specifieke concepten of betekenissen. Vraag lokale mensen van tevoren om feedback te geven over de kleuren van uw pictogrammen en de algemene kleurenpaletten van de applicatie om gerelateerde fouten te voorkomen.