Implementeer technische toegankelijkheid door volledige naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy, met aandacht voor inclusiviteit

Alle gebruikers, met name gebruikers die kwetsbaar zijn voor uitsluiting, moeten volledige en gemakkelijke toegang hebben tot uw privacybeleid, gebruiksvoorwaarden en informatie over de verwerking van persoonsgegevens, om leesbaarheidsproblemen te beperken. Inclusiviteit kan worden verhoogd door:

  • Het verzamelen van onnodige gegevens van gebruikers te vermijden en altijd om hun toestemming te vragen voordat ze toegang krijgen tot functies of informatie op hun apparaten (bijv. camera, microfoon, contactgegevens, biometrische gegevens…);
  • Feitelijke procedures voor gegevensverzameling periodiek te beoordelen en een geautomatiseerde procedure te ontwikkelen om onnodige/verlopen gegevens te verwijderen;
  • Zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen en hetzelfde niveau van dienstverlening en begrijpelijkheid van uw gegevensverwerking te bieden aan alle gebruikers, inclusief gebruikers met een beperking;
  • Ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens altijd beschikbaar zijn voor gebruikers om te bewerken, zonder tijdslimieten en zonder risico op gegevensverlies tijdens het compileren;
  • Meer controle over data en ondersteuning aan gebruikers te bieden, bijvoorbeeld door het aanbieden van directe links naar organisaties naar wie gebruikers anoniem kunnen bellen om hulp te krijgen (trusted referees);
  • Het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden ook in een versie te gieten met gemakkelijk leesbare inhoud, met waar mogelijk visuele uitleg en vereenvoudigde navigatie tussen secties en tekstblokken;
  • Alternatieve versies van het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden te ontwikkelen in multimedia formaten (korte video’s of animaties, gebarentaal of audio-opnames) met een samenvatting van de belangrijkste punten;
  • Alle inhoud van de gegevensverwerking op te splitsen in kleinere informatie-“stukken”, om eenvoudig te kunnen updaten wanneer dat nodig is.