Totaal resultaat: 53
Resultaten per pagina:
source UDM
 • Digitale toepassingen moeten vaak worden aangepast of verbeterd en hun levensduur is beperkt. Overweeg om de inhoud (zoals tutorials) in kleinere delen op te splitsen, titels toe te voegen en de focus te leggen op de belangrijkste functies, om de toegankelijkheid en levensduur van uw applicatie te vergroten met een beperkte investering. Ook zal het aanpassen van een deel van de inhoud die aan gebruikers wordt aangeboden, een effect hebben op hun keuzes, dit kan hen in de richting van specifieke (duurzame) opties duwen.
 • Toon relevante informatie vroegtijdig en zorg ervoor dat deze duidelijk herkenbaar is (bijv. weergegeven in groter formaat en opvallende positie)
Aanbevelingscode: 27
source UDM

In gebruikersinterfaces wordt multimodale interactie gedefinieerd als de optie voor de gebruikers van een software of applicatie om hetzelfde bericht op verschillende sensorische kanalen te ontvangen, wat tot redundantie leidt. Een effectieve multimodale interactie vereist dat de informatie die aan de verschillende sensorische kanalen wordt gepresenteerd, wordt gecoördineerd en congruent gemaakt, zowel informatief als ruimtelijk en tijdelijk. Er zijn specifieke richtlijnen om auditieve en haptische pictogrammen te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ze correct zijn ontworpen en veilig met de andere delen van de gebruikersinterface interageren.

Een blinde of slechtziende persoon zou al aandacht moeten besteden aan complexe informatie op meerdere sensorische kanalen: auditieve, tactiele en haptische (met de voeten, stokken en handen), olfactorische (sommigen kunnen de geur van verschillende voertuigen herkennen en ook informatie over de afstand van objecten te krijgen). Om met succes omgevingssignalen en de begeleiding over de huidige status (bijv. van stoplichten) in uw digitale applicatie te integreren, mag multimodale interactie niet te invasief zijn of informatie-overbelasting veroorzaken, wat angst kan veroorzaken en risico’s met zich mee kan brengen.

 • Implementeer auditieve labels, inclusief de mogelijkheid om ze aan en uit te zetten. Berichten die met behulp van een voice-over worden gepresenteerd, worden meestal met minder moeite geassimileerd dan dezelfde berichten die via visuele media worden gepresenteerd, en alle gebruikers kunnen profiteren van hun voordelen.
 • Voeg een spraak-gestuurd menu toe (voor mensen met een verminderd gezichtsvermogen).
 • Test uw auditieve en haptische pictogrammen met de mensen die het meest zullen profiteren van een dergelijke integratie: de blinden en slechtzienden. Om de extra mijl te gaan, kunnen werkelijke blinddoek-uitdagingen een activiteit zijn die belangrijke inzichten bieden aan dienstverleners en ontwikkelaars en dit kost niet veel inspanning noch geld.
Aanbevelingscode: 32
source UIL

Beleidsmakers zullen toepassingen voor digitale mobiliteits en het bezorgen van goederen op dezelfde manier beschouwen als OV-dienstverlening en de aankoop van basisgoederen: essentieel. De kosten-batenanalyse van particuliere ondernemingen zal altijd zelf beoordelen of investeren in toegankelijkheid en inclusiviteit een “onevenredige last” is, waardoor personen met enige beperking, die maar liefst 24% van de totale bevolking vertegenwoordigen, worden gemarginaliseerd.

Om de relevantie van de Universal Design (UD)-benadering te vergroten:

 • Uitgebreide regelgevende kaders – zoals voorgesteld in (D1.4, 2021) kunnen minimumeisen stellen voor toegankelijkheid en inclusie en ook exploitanten belonen die net dat stapje verder gaan om hun diensten voor kwetsbare mensen te verbeteren.
 • Introduceer een stimuleringsregeling en eventueel subsidies ter ondersteuning van de ontwikkeling en demonstratie van universeel ontworpen diensten en toepassingen. Maak de voordelen van UD zichtbaar, test de lokale haalbaarheid van de aanpak en werk de UD-aanbevelingen regelmatig bij.
 • Neem UD-principes op als minimumvereisten voor openbare aanbestedingen en goedkeuring van nieuwe mobiliteitsdiensten.
 • Bevorder UD-principes in lokale plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP) en regionale en nationale vervoersplannen als overkoepelende planningsprincipes en definieer belangrijke prestatie-indicatoren die worden gecontroleerd.
 • Benoem een Universal Design Officer op lokaal, regionaal of nationaal niveau die toezicht kan houden op de toepassing van UD-principes bij de planning, het ontwerp en de autorisatie van digitale mobiliteitsdiensten.
 • Creëer een keurmerk ‘inclusieve en toegankelijke dienst’ dat kan worden afgegeven als een dienst voldoet aan de UD-principes in digitale mobiliteit.
 • Introduceer UD in het curriculum van de opleiding van transport- en stadsbestuurders.
Aanbevelingscode: 43