Totaal resultaat: 53
Resultaten per pagina:
source UDM
 • De locatie van de dienst – en de route om er te komen – moet toegankelijk zijn voor verschillende kwetsbare gebruikersgroepen (bijv. visuele, mobiliteits-, auditieve beperking, toegankelijk met kinderen en grote bagage, huisdieren, enz.).
 • Het toegangspunt tot de dienst moet indien mogelijk kunnen worden aangepast (bijv. instapplaats/gebied voor diensten voor het delen van ritten).
 • Ride-sharing-diensten moeten ontmoetingspunten genereren of bestaande bushaltes gebruiken om gebruikers op te halen.
 • Bied waar mogelijk rechtstreeks contact aan en bied ook de mogelijkheid om vóór gebruik contact op te nemen met de chauffeur/bestuurder om details te regelen.
 • De chauffeur/bestuurder moet langzaam en op een duidelijke manier spreken en ondersteuning bieden voor begrip.
 • Chauffeurs/bestuurders en dienstverleners moeten worden getraind in inclusiviteit en het belang begrijpen van een vriendelijke, empathische aanpak.
 • Wijs indien mogelijk hetzelfde personeel toe voor dezelfde gebruiker of hetzelfde gebied om betrouwbaarheid te garanderen.
 • Chauffeurs/bestuurders moeten in staat zijn om in de lokale taal te communiceren, communicatie in het Engels is een bijkomend voordeel.
 • Chauffeurs/bestuurders moeten waar nodig ondersteuning bieden (bijvoorbeeld wanneer de passagier een kind heeft).
 • Maaltijd- en productbezorgdiensten moeten een uniforme verpakking gebruiken (bijv. hoofdgerecht in vierkante verpakking, bijgerecht in een ronde verpakking) om mensen met een verminderd gezichtsvermogen te helpen herkennen welk product ze ontvangen/hanteren.
Aanbevelingscode: 130
source CS

Alle gebruikers, met name gebruikers die kwetsbaar zijn voor uitsluiting, moeten volledige en gemakkelijke toegang hebben tot uw privacybeleid, gebruiksvoorwaarden en informatie over de verwerking van persoonsgegevens, om leesbaarheidsproblemen te beperken. Inclusiviteit kan worden verhoogd door:

 • Het verzamelen van onnodige gegevens van gebruikers te vermijden en altijd om hun toestemming te vragen voordat ze toegang krijgen tot functies of informatie op hun apparaten (bijv. camera, microfoon, contactgegevens, biometrische gegevens…);
 • Feitelijke procedures voor gegevensverzameling periodiek te beoordelen en een geautomatiseerde procedure te ontwikkelen om onnodige/verlopen gegevens te verwijderen;
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen en hetzelfde niveau van dienstverlening en begrijpelijkheid van uw gegevensverwerking te bieden aan alle gebruikers, inclusief gebruikers met een beperking;
 • Ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens altijd beschikbaar zijn voor gebruikers om te bewerken, zonder tijdslimieten en zonder risico op gegevensverlies tijdens het compileren;
 • Meer controle over data en ondersteuning aan gebruikers te bieden, bijvoorbeeld door het aanbieden van directe links naar organisaties naar wie gebruikers anoniem kunnen bellen om hulp te krijgen (trusted referees);
 • Het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden ook in een versie te gieten met gemakkelijk leesbare inhoud, met waar mogelijk visuele uitleg en vereenvoudigde navigatie tussen secties en tekstblokken;
 • Alternatieve versies van het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden te ontwikkelen in multimedia formaten (korte video’s of animaties, gebarentaal of audio-opnames) met een samenvatting van de belangrijkste punten;
 • Alle inhoud van de gegevensverwerking op te splitsen in kleinere informatie-“stukken”, om eenvoudig te kunnen updaten wanneer dat nodig is.
Aanbevelingscode: 181
source UDM

Gemakkelijk toegankelijke informatie en een grotere toegankelijkheid van de applicatie en dienst zullen een positief gevoel over de app creëren, dat gebruikers zullen noemen aan hun leeftijdsgenoten en dit zal ertoe leiden dat meer mensen gebruik maken van het digitale vervoerssysteem.

 • Realiseer tutorials voor eerste gebruik in verschillende mediaformaten, talen en gemakkelijk leesbare tekstuele inhoud, zodat alle gebruikers de meest geschikte vinden voor hun behoeften. Dergelijke tutorials moeten worden gegeven op meerdere sensorische kanalen (tekst, audio, afbeeldingen, gedrukte/afdrukbare kopieën), inclusief de mogelijkheid om de inhoud ervan over te slaan als gebruikers liever zelf weten hoe ze de digitale dienst kunnen gebruiken en navigeren.
 • Bied online en offline/downloadbare/afdrukbare tutorials aan als begeleiding bij het eerste gebruik, alsook de optie om deze later te bekijken of over te slaan als gebruikers liever zelf ontdekken hoe de service werkt (inclusief educatieve sessie)
Aanbevelingscode: 79
source UIL

Ondersteun de oprichting van een gecoördineerde taskforce op EU-niveau die zich toelegt op inclusie en toegankelijkheid. De taskforce zou een plaats kunnen innemen op het bestaande ETM-forum, waar aanbieders van mobiliteits- en goederenbezorgdiensten en lokale autoriteiten zowel offline als online bronnen kunnen vinden om de toegankelijkheid en inclusiviteit van alle mobiliteitsdiensten te vergroten (zoals de webgebaseerde INDIMO-toolkit).

De taskforce kan archieven bieden waar u leert hoe u gerichte stapsgewijze processen kunt ontwikkelen en checklists kunt downloaden om toegankelijkheidsproblemen op te lossen. Hetzelfde platform kan het toegangspunt zijn tot specifieke trainingen, tot andere bestaande gemeenschappen van gebruikers die kwetsbaar zijn voor uitsluiting of hun vertegenwoordigers. Dankzij de netwerkfuncties die in het platform zijn opgenomen, zouden alle belanghebbenden mogelijkheden moeten vinden voor samenwerking met aanbieders van digitale diensten en softwareontwikkelaars.

De taskforce kan de opname van Universal Design als overkoepelend onderwerp in de volgende EU-vervoersstrategie ondersteunen en een EU-richtlijn voorbereiden over de toepassing van UD bij de planning, het ontwerp en de exploitatie van digitale mobiliteitsdiensten.

Het platform moet toegankelijk zijn voor personen die beschikbaar zijn om gecontacteerd te worden (en gecontracteerd te worden) voor gebruikerstesten, andere entiteiten of instanties die adviesdiensten op het gebied van toegankelijkheid en inclusiviteit kunnen bieden, en openbare of particuliere instellingen die werken aan inclusie vanuit verschillende perspectieven.

Deze acties kunnen de zichtbaarheid van Universal Design en de bijbehorende tools vergroten en het bewustzijn van voorbeelden van beste praktijken vergroten via belangenorganisaties, het Europees Forum voor vervoer en mobiliteit en EU-evenementen.

Aanbevelingscode: 45
source UIL

Stimuleer een co-creatiebenadering van onderaf bij het plannen en ontwerpen van nieuwe services door middel van richtlijnen en trainingen. U heeft mensen nodig die deelnemen aan iteratief ontwerpen door middel van co-creation-workshops en interviews. De INDIMO Co-creation Community en de INDIMO-praktijkgemeenschappen zijn bedoeld om te zorgen voor samenwerking tussen ontwikkelaars en ontwerpdeskundigen en alle potentiële klanten die worden buitengesloten door traditionele gebruikerstests, namelijk de mensen die belemmeringen ondervinden bij het gebruik van digitale mobiliteitstoepassingen. Vanwege deze barrières worden ze nauwelijks bereikt met traditionele betrokkenheidscampagnes, dus moet er een gerichte strategie worden ingevoerd. Als u doorgaans gebruik maakt van een wervingsbureau om deelnemers te krijgen voor een bruikbaarheidstest, vraag dan of zij enige ervaring hebben met het werven van mensen met een beperking. Neem ook contact op met lokale belangengroepen voor mensen met een beperking, omdat ze misschien een vereniging van gewillige deelnemers hebben die willen helpen en hun stem willen laten horen.

Hier een paar organisatorische suggesties:

 • Betrek gebruikers en (kwetsbaar voor uitsluiting) niet-gebruikers in de prototypefase. Zo begrijpen ze hoe de service werkt, wat de voordelen zijn en hoe ze deze in hun voordeel kunnen gebruiken. Deelnemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de diensten zullen er vaker gebruik van maken en hun collega’s aansporen om ook digitale vervoersoplossingen te gebruiken. Daarnaast kunnen gebruikersorganisaties worden opgenomen, zij informeren hun leden en stimuleren hen om gebruik te maken van de digitale vervoersdienst.
 • Neem rechtstreeks contact op met en betrek organisaties en verenigingen die worden gerund door of gewijd zijn aan mensen met kwetsbaarheden
  Bouw vertrouwen op door beloningen en/of restituties te bieden aan mensen die bereid zijn deel te nemen en vraag hen hoe ze testsessies beter kunnen organiseren om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Overweeg als langetermijnstrategie voor uw bedrijf of ontwerpbureau om een diverse groep mensen aan te nemen die deel kan uitmaken van uw ontwerpteam, waardoor de toegang tot werk en uw eigen reputatie wordt vergroot.
 • Organiseer inclusieve bijeenkomsten
  Zowel online als real-life bijeenkomsten en workshops vormen een belemmering voor inclusie. Regelgeving is bedoeld om aan een minimumnorm te voldoen, maar als u echt wilt dat uw deelnemers genieten van de activiteiten die u organiseert en eerlijke feedback geven, moet u uw plannen met hen delen en verifiëren en hun suggesties voorafgaand aan de vergadering verzamelen. Leef uzelf in in de behoeften van anderen en u zult beloond worden door de ervaring.
 • Definieer een duidelijk en eenvoudig te volgen proces voor u en uw medewerkers, gebruikmakend van bestaande INDIMO-sjablonen of door uw aangepaste set toegankelijkheidsrichtlijnen samen te stellen. Instrueer uw teamleden om dezelfde richtlijnen te volgen en de resultaten op een efficiëntere en systematischere manier bij te houden.
Aanbevelingscode: 46
source UDM

Een complex registratieproces duwt potentiële gebruikers weg van de dienst, vereenvoudigt het registratieproces vergroot de kans dat gebruikers zich registreren en de applicatie gebruiken:

 • Verminder de gevraagde informatie om te registreren voor de app, waarbij zo min mogelijk persoonlijke gegevens nodig zijn om goed te kunnen functioneren (bijv. het thuis- of werkadres van de gebruiker toestaan toe te voegen aan favorieten)
 • Zorg voor een eenvoudige eenmalige registratie
 • Sta eenmalige aanmelding toe via bestaande platforms/netwerken zoals Google, Facebook, enz.
 • Voeg tutorials of tips toe voor het registratieproces
 • Maak een FAQ-sectie met betrekking tot het registratieproces
Aanbevelingscode: 74
source UIL

Kleur is een zeer belangrijk kenmerk van pictogrammen en gebruikersinterfaces. Deze wordt gebruikt om belangrijke informatie over de beschikbaarheid en/of status van een actie of object over te brengen. Kleur kan ook worden gebruikt om intuïtief interfacecomponenten met vergelijkbare functionaliteit te identificeren en om de inhoudshiërarchie begrijpelijk te maken. Aangezien niet alle mensen de kleuren op dezelfde manier waarnemen, moeten de kleurenpaletten van digitale toepassingen alle vormen van kleurwaarneming ondersteunen, inclusief kleurgerelateerde beperkingen.

 • Vermijd het gebruik van alleen een kleurcode om informatie over een actie of inhoud over te brengen, bijvoorbeeld door specifieke vormen en vullingen toe te voegen aan elementen met dezelfde betekenis.
 • Gebruik een discreet aantal kleuren: volg het principe van minimalistisch ontwerp en beperk het tot een minimum.
 • Wanneer u het kleurenpalet of de kleuren van pictogrammen kiest, gebruik dan niet de kleuren van het logotype.
 • Kleuren hebben sterke culturele implicaties en het in overweging nemen ervan, zowel de potentiële sterke als zwakke punten, kan resulteren in een betere marktpositionering. Een mogelijke referentie is te vinden op de website “Information is Beautiful”, een must-know referentie voor webdesigners en beeldende kunstenaars.
Aanbevelingscode: 3
source UDM

Contrast is erg belangrijk voor kleurenblinden: om verlies van informatie door kleuren of misverstanden te voorkomen, moeten ontwikkelaars mock-ups in grijstinten ontwerpen en kleurenpaletten en opties van opaciteit kiezen op basis van de voorlopige resultaten van online tools voor contrastcontrole. Zorg ervoor dat de contrastverhouding van tekstblokken ten minste 4:5:1 is, behalve voor zeer grote teksten, puur decoratieve afbeeldingen of achtergronden of delen van merknamen of logo’s. Ontwerp de inhoud niet op een manier waarvan bekend is dat deze epileptische aanvallen of fysieke reacties veroorzaakt, vooral bij mensen met cognitieve beperkingen of specifieke gevoeligheden (synesthesie, epilepsie, enz.)

Aanbevelingscode: 5
source UIL

Het lettertypeontwerp is tegenwoordig een volledig onafhankelijke tak van wat “digitale kunst” genoemd kan worden. De verleiding van het gebruik van eigenaardige stijlen en speelse combinaties kan worden beschouwd als een positieve houding bij het ontwerpen van inhoud die zeer herkenbaar moet zijn. Essentiële informatie moet altijd gemakkelijk te lezen en te identificeren zijn. Alle gebruikers zouden moeite hebben met het lezen van lange tekstblokken met lettertypen met een lage leessnelheid.

 • Een tekstafstand die te veel afwijkt van de standaard 1x zou nadelig zijn voor alle mensen, vooral voor mensen met tijdelijke of permanente visuele beperkingen. Verkeerde tekstafstand dwingt gebruikers om onmiddellijk te stoppen met lezen.
 • Pas een lettertypestijl toe die is goedgekeurd en gevalideerd voor visuele en cognitieve beperkingen op alle essentiële informatie en laat de artistieke toets voor logotypen, decoratieve elementen of opvullen.
 • Vermijd massale updates die de identiteit en structuur van de applicatie radicaal veranderen om te voorkomen dat gebruikers hun vertrouwen en vertrouwdheid verliezen
Aanbevelingscode: 6
source UDM

Door maatwerk, personalisatie en aanpassingsmogelijkheden aan te bieden, krijgt de gebruiker het gevoel dat de app en/of dienst voor hem is ontwikkeld, waarbij zijn behoefte centraal staat. Het aanbieden van een gepersonaliseerde app zal een positieve invloed hebben op de gebruikerservaring en zal helpen om de app of service op de markt te brengen bij groepen die kwetsbaar zijn voor uitsluiting.

De mogelijkheid aanbieden om het thema gedeeltelijk aan te passen (kleur, contrast, lettertypen en inhoudelijk gedrag), op voorwaarde dat ten minste één ervan volledig toegankelijk is, is een van de mogelijke oplossingen om te voldoen aan zowel de behoefte aan een mooi uitziende applicatie en om duidelijkere en eenvoudigere versies te bieden aan gebruikers die de dienst op een efficiëntere en veiligere manier willen gebruiken, afhankelijk van hun specifieke behoeften. Volledige personalisatie is ook een optie, maar mensen met een beperking zouden het waarschijnlijk moeilijk vinden om hun versie zonder ondersteuning te configureren. Als er personalisatiemogelijkheden worden aangeboden, moet er ook een begeleide procedure en ondersteuning voor de eerste configuratie worden geboden. Inclusieve aanpassing is een lastig onderwerp, omdat het diepgaande kennis vereist over alle mogelijke gebruikscontexten en alle specifieke behoeften van mensen die kwetsbaar zijn voor uitsluiting. Bovendien is het belangrijk om gebruikers in staat te stellen om adaptieve inhoud te deactiveren als dat nodig is (bijv. een hoog batterijverbruik). Maatwerk, personalisatie en adaptatie kunnen klinken als functies die alleen digitale experts kunnen configureren. In INDIMO zijn we er dankzij onze COP’s en Co-creation-gemeenschappen zeker van dat het een kwestie is van mensgericht ontwerp, training en ervaring. Wanneer mensen vertrouwd raken met een applicatie (van basisgebruikers tot gevorderde gebruikers), waarderen ze de mogelijkheid om het te configureren volgens hun behoeften.

Voorzie in de mogelijkheid om toegankelijkheidsinstellingen te specificeren. Een niet-uitputtende lijst van vereiste opties uit ons onderzoek zijn:

 • Personalisatiemogelijkheden om de applicatie aan te passen aan een specifieke situatie
 • Gepersonaliseerde meldingen over problemen met toegankelijkheid (bijv. verstoring, liften buiten dienst)
 • Op spraak gebaseerde opdrachten en aanwijzingen (zoeken, routeplanning, navigatie).

Het aanbieden van dergelijke opties en de mogelijkheid om voorkeuren op te slaan bij het overschakelen naar nieuwe apparaten of het opnieuw installeren van de applicatie zou het personalisatieproces de moeite waard maken. Sommige mensen zouden ook de mogelijkheid waarderen om hun voorkeuren te delen met collega’s of vrienden met vergelijkbare behoeften. De beschikbaarheid van personalisatiemogelijkheden is een goede strategie om peer-to-peer-promotie van de app te bevorderen. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe personalisatie de toegankelijkheid verhoogt:

 • Gebruikers met cognitieve beperkingen moeten mogelijk het aantal controles verminderen om een meer gedenkwaardige interface te creëren.
 • Gebruikers met een langzamer dan gemiddeld lees- of invoervermogen kunnen er de voorkeur aan geven om meerdere acties toe te wijzen aan een enkele actie of een proces te automatiseren: gebruikers de mogelijkheid bieden om dit te doen met de optie om een “terugkerende actie” op te slaan of te automatiseren en deze gemakkelijk te vinden wanneer ze het nodig hebben.
 • Gebruikers met een verstandelijke beperking zoals dyslexie kunnen de voorkeur geven aan een ander lettertype voor teksten. Bied de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende thema-lettertypen of kies een lettertype gecertificeerd voor volledige toegankelijkheid, bijvoorbeeld die geclassificeerd is als Sans Serif (bijv. Arial, 14pt)
 • Gebruikers met auditieve beperkingen die bijschriften op het scherm gebruiken, moeten mogelijk een contrastachtergrond aanpassen om de aangeboden tekst te onderscheiden.
 • Gebruikers met stoornissen in de kleurwaarneming hebben mogelijk symbolen naast kleuren nodig om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende informatie.
 • Gebruikers met een laag gezichtsvermogen hebben mogelijk een hoger contrast nodig om informatie op de voorgrond van de achtergrond te onderscheiden.
Aanbevelingscode: 7