Totaal resultaat: 53
Resultaten per pagina:
source UIL

Dienstverleners en bedrijfsontwikkelaars moeten in een langetermijnperspectief denken en een behoorlijke hoeveelheid tijd, geld en moeite investeren om hun ideeën en prototypes te testen, gebruikmakend van de ervaring en kennis van de echte deskundigen, namelijk die gebruikers die kwetsbaar zijn voor uitsluiting en die echte feedback kunnen geven over de toegankelijkheid en bruikbaarheid van hun producten. Lees de volledige INDIMO UDM-handleiding om meer te weten te komen over de voordelen van het betrekken van potentiële gebruikers bij de ontwikkeling van applicaties en diensten.

Aanbevelingscode: 42
source UDM

Zoals voor alle andere digitale inhoud van een gebruikersinterface, is interne consistentie in het gebruik van pictogrammen belangrijk om begrip te ondersteunen en te voorkomen dat gebruikers in de war raken terwijl ze proberen te interpreteren hoe ermee te werken:

 • Elke functie, object, actie of interactie, indien voorzien van een pictogram, moet eenduidig worden weergegeven (bijv. klokpictogram gebruikt voor zowel openingstijden als verwachte aankomsttijd/levertijd).
 • Alle pictogrammen moeten altijd voorzien zijn van een tekstlabel. De letterkunde bevestigt dat het begrip van pictogrammen consequent toeneemt in combinatie met labels. Als u denkt dat ze te invasief zijn, kunt u gebruikers de mogelijkheid bieden om ze te activeren of te deactiveren.
 • Zorg voor uniforme pictogrammen en ruimtelijke organisatie van relevante informatie (bijv. werktijden, directe contactkanalen, enz.).
 • Elke betaalmethode moet een specifiek pictogram hebben, bijv. voor creditcard, elektronische betaling van het PayPal-type, contante betaling, vouchers, enz.).
Aanbevelingscode: 35
source UIL

Ontwikkelaars moeten rekening houden met de behoefte aan autonomie van alle mensen die hun applicaties gebruiken en tegelijkertijd hun houding ten opzichte van peer-to-peer leren ondersteunen (andere gebruikers, vrienden of zelfs onbekende mensen om ondersteuning vragen). Als voorbeeld moeten applicaties voor mensen met een handicap begrijpelijk genoeg zijn voor alle mensen die niet dezelfde barrières ervaren, om ervoor te zorgen dat steun kan worden geboden door vrienden, familie of zorgverleners in geval van nood.

Het vragen om hulp bij het gebruik van een nieuwe software of applicatie is een veel voorkomende gewoonte voor alle gebruikers. Tegelijkertijd moeten ontwikkelaars ervoor zorgen dat officiële contactpunten op meerdere kanalen te allen tijde beschikbaar zijn, en bereid zijn om de juiste en snelle hulp te bieden als de applicatie niet werkt zoals verwacht.

Aanbevelingscode: 30
source UIL

Alle gebruikers, in het bijzonder gebruikers die kwetsbaar zijn voor uitsluiting, moeten volledige en gemakkelijke toegang krijgen tot uw privacybeleid, gebruiksvoorwaarden en gegevensverwerking, waardoor leesbaarheidsproblemen worden beperkt door middel van gemakkelijk leesbare teksten, visuele uitleg en vereenvoudigde navigatie door de inhoud (tekstblokken, secties).

Aanbevelingscode: 23
source UIL

Bied gebruikers de mogelijkheid om uw applicatie te beoordelen en te controleren op het gebied van toegankelijkheid, als een transparant en open app-beoordelingsgebied en zorg ervoor dat u eventuele problemen aanpakt/oplost. Beschouw het als een kans voor verdere verbetering.
Wees eerlijk over uw limieten en bied gebruikers uitleg over de toegankelijkheidsbeperkingen van uw diensten, hetzij via de FAQ-sectie, in een specifiek gebied of wanneer u reageert op opmerkingen.

Aanbevelingscode: 22
source UDM

Gebruik een begrijpelijke taal om potentiële gebruikers het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van de service. Als mensen niet begrijpen hoe ze de dienst moeten gebruiken of waarvoor deze wordt gebruikt, zal de acceptatie beperkt zijn. Integendeel, gemakkelijk te begrijpen taal zal gebruikers uitnodigen om deze nieuwe mobiliteitsdiensten te testen:

 • Vermijd technische woorden, gebruik eenvoudige, herkenbare en duidelijke woorden en zinnen om vragen te stellen, te beschrijven of uit te leggen
 • Bied meertalige ondersteuning
 • Vermijd vreemde woorden en vertaal alle termen op de juiste manier
 • Vermijd jargon, afkortingen en andere moeilijke of complexe woorden en zinnen.
Aanbevelingscode: 97
source UDM

Gemakkelijke en vloeiende communicatie zal helpen om (niet-)gebruikers een duwtje in de rug te geven in de richting van de duurzame digitale vervoersoplossing:

 • Zoek naar goedkeuring van vertrouwde en betrouwbare organisaties
 • Betrek lokale vrijwilligers als vertrouwde communicatoren om de service te introduceren/bekend te maken
 • Promoot de diensten ook “offline” via evenementen en flyers om moeilijk te bereiken doelgroepen te bereiken, zoals mensen met een handicap of mensen met lagere digitale vaardigheden: face-to-face communicatie heeft een blijvende impact en zal gebruikers ertoe aanzetten om de applicatie/dienst uit te proberen.
 • Benadruk de ecologische en sociale waarden achter de dienst
 • Communiceer over het sociale project achter de dienst en de gelijkwaardige en inclusieve arbeidsvoorwaarden
 • Vergemakkelijk de betrokkenheid van de gebruiker door de voordelen duidelijk kenbaar te maken en een duidelijke beschrijving van het registratieproces te geven
Aanbevelingscode: 115
source CS

Het vergroten van de financiële inclusiviteit door middel van intuïtieve, toegankelijke en billijke betaalprocedures zal een positief effect hebben op acceptatie en gebruik van de dienst. Ook door middel van financiële nudging kunnen gebruikers worden aangespoord naar meer duurzame opties.

De service moet:

 • Betaalbaar zijn en zorgen voor transparante prijzen.
 • Verschillende betaalalternatieven toestaan, waaronder contante en digitale portemonnees (bijv. PayPal).
 • De mogelijkheid bieden om coupons voor de dienst te kopen om contante betalingen mogelijk te maken, zonder dat de bestuurder/chauffeur contant geld hoeft te vervoeren.
 • Ervoor zorgen dat bestuurders/chauffeurs een kaartlezer hebben.
 • Het aantal externe applicaties dat nodig is om de betaling te voltooien beperken (bankapp is noodzakelijk).
 • Van tevoren alle diensten en abonnementen die in de automatische verlengingsmodus staan informeren, waarbij meerdere herinneringen op verschillende kanalen worden verzonden voordat het abonnement afloopt en voordat de automatische betaling plaatsvindt (bijv. via e-mail, pushmelding, pop-upadvies).
 • Feedback geven over transacties, zoals meldingen en waarschuwingen, om betrouwbaarheid te waarborgen bij online betalingen.
 • Digitale betalingen implementeren met vertrouwde services van derden.
Aanbevelingscode: 118
source UDM
 • Houd de service zo veel mogelijk werkuren beschikbaar
 • Bedek zoveel mogelijk het grootste geografische gebied
 • Bied de mogelijkheid om de service vooraf te boeken/te reserveren, ook voor maaltijdbezorging
 • Bied aanpasbare boekingsopties (bijv. hulp bij bagage aanvragen)
 • Bied alternatieve kanalen aan om bestellingen te plaatsen (bijv. WhatsApp, Viber, telefoonnummer, enz.)
 • Maaltijdbezorgdiensten moeten de voedselopties vergroten (vegetarisch, gezond, vers voedsel en niet alleen gekookt voedsel, enz.) (voor bezorg-/ koeriersdiensten)
 • Maaltijdbezorgdiensten moeten gebruikers de mogelijkheid bieden om voorkeuren met betrekking tot ziekten, allergieën en kookbehoeften te selecteren
 • Maaltijdbezorgdiensten moeten opties bieden voor budgetmenu’s / -aanbiedingen voor mensen met een laag inkomen
Aanbevelingscode: 121