Betrek gebruikers en niet-gebruikers bij de prototypefase

Het voorlopige project van een nieuwe applicatie kan worden gepresenteerd als een minimaal prototype voor kleine groepen mensen. Via journey maps en persona’s kunnen al belangrijke inzichten worden verzameld en er is een groot aantal methoden om mensen die risico lopen op uitsluiting te betrekken, van de minst tot de meest gestructureerde, waarvan het testen van de gebruiksvriendelijkheid slechts één tak is.