Raak vertrouwd met de integratie van useragents en ondersteunende technologieën met mobiele apparaten en applicaties

Er is een belangrijk onderscheid tussen mainstream-useragents en ondersteunende technologieën. Useragents bieden een aantal functies om individuen te helpen, waaronder mensen met en zonder beperking. Ondersteunende technologieën richten zich op nauw omschreven groepen gebruikers met specifieke beperkingen. Zorg ervoor dat uw applicatie integratie mogelijk maakt met het grootste aantal beschikbare ondersteunende technologieën:

  • Schermvergroters
  • Schermlezers (bijv. TalkBack, VoiceOver)
  • Tekst-tot-spraak software (TTS)
  • Spraakherkenningssoftware
  • Alternatieve toetsenborden
  • Alternatieve aanwijsapparaten
  • Bediening met oogbesturing
  • Spraakopdrachten
  • Aangepaste controllers

Om ervoor te zorgen dat inhoud toegankelijk is met ondersteunende apparaten, heeft de WAI-ARIA-werkgroep, die deel uitmaakt van het W3C Consortium, de Accessible Rich Internet Applications Suite gemaakt. De ARIA-suite definieert een manier om webinhoud en webapplicaties toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Hij helpt vooral met dynamische inhoud en geavanceerde bedieningselementen voor de gebruikersinterface die zijn ontwikkeld met HTML-, JavaScript- en gerelateerde technologieën. Zonder WAI-ARIA zijn bepaalde functies die op websites worden gebruikt niet beschikbaar voor gebruikers met een beperking, met name mensen die afhankelijk zijn van schermlezers en mensen die geen muis kunnen gebruiken.