Investeer een deel van uw tijd en geld in de eerste fasen om een netwerk op te bouwen van mensen die zullen deelnemen aan het ontwerpproces

Stimuleer een co-creatiebenadering van onderaf bij het plannen en ontwerpen van nieuwe services door middel van richtlijnen en trainingen. U heeft mensen nodig die deelnemen aan iteratief ontwerpen door middel van co-creation-workshops en interviews. De INDIMO Co-creation Community en de INDIMO-praktijkgemeenschappen zijn bedoeld om te zorgen voor samenwerking tussen ontwikkelaars en ontwerpdeskundigen en alle potentiële klanten die worden buitengesloten door traditionele gebruikerstests, namelijk de mensen die belemmeringen ondervinden bij het gebruik van digitale mobiliteitstoepassingen. Vanwege deze barrières worden ze nauwelijks bereikt met traditionele betrokkenheidscampagnes, dus moet er een gerichte strategie worden ingevoerd. Als u doorgaans gebruik maakt van een wervingsbureau om deelnemers te krijgen voor een bruikbaarheidstest, vraag dan of zij enige ervaring hebben met het werven van mensen met een beperking. Neem ook contact op met lokale belangengroepen voor mensen met een beperking, omdat ze misschien een vereniging van gewillige deelnemers hebben die willen helpen en hun stem willen laten horen.

Hier een paar organisatorische suggesties:

  • Betrek gebruikers en (kwetsbaar voor uitsluiting) niet-gebruikers in de prototypefase. Zo begrijpen ze hoe de service werkt, wat de voordelen zijn en hoe ze deze in hun voordeel kunnen gebruiken. Deelnemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de diensten zullen er vaker gebruik van maken en hun collega’s aansporen om ook digitale vervoersoplossingen te gebruiken. Daarnaast kunnen gebruikersorganisaties worden opgenomen, zij informeren hun leden en stimuleren hen om gebruik te maken van de digitale vervoersdienst.
  • Neem rechtstreeks contact op met en betrek organisaties en verenigingen die worden gerund door of gewijd zijn aan mensen met kwetsbaarheden
    Bouw vertrouwen op door beloningen en/of restituties te bieden aan mensen die bereid zijn deel te nemen en vraag hen hoe ze testsessies beter kunnen organiseren om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Overweeg als langetermijnstrategie voor uw bedrijf of ontwerpbureau om een diverse groep mensen aan te nemen die deel kan uitmaken van uw ontwerpteam, waardoor de toegang tot werk en uw eigen reputatie wordt vergroot.
  • Organiseer inclusieve bijeenkomsten
    Zowel online als real-life bijeenkomsten en workshops vormen een belemmering voor inclusie. Regelgeving is bedoeld om aan een minimumnorm te voldoen, maar als u echt wilt dat uw deelnemers genieten van de activiteiten die u organiseert en eerlijke feedback geven, moet u uw plannen met hen delen en verifiëren en hun suggesties voorafgaand aan de vergadering verzamelen. Leef uzelf in in de behoeften van anderen en u zult beloond worden door de ervaring.
  • Definieer een duidelijk en eenvoudig te volgen proces voor u en uw medewerkers, gebruikmakend van bestaande INDIMO-sjablonen of door uw aangepaste set toegankelijkheidsrichtlijnen samen te stellen. Instrueer uw teamleden om dezelfde richtlijnen te volgen en de resultaten op een efficiëntere en systematischere manier bij te houden.