Ontwikkel voor alle graden van visuele beperkingen en wees voorzichtig met multimodale interactie

In gebruikersinterfaces wordt multimodale interactie gedefinieerd als de optie voor de gebruikers van een software of applicatie om hetzelfde bericht op verschillende sensorische kanalen te ontvangen, wat tot redundantie leidt. Een effectieve multimodale interactie vereist dat de informatie die aan de verschillende sensorische kanalen wordt gepresenteerd, wordt gecoördineerd en congruent gemaakt, zowel informatief als ruimtelijk en tijdelijk. Er zijn specifieke richtlijnen om auditieve en haptische pictogrammen te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ze correct zijn ontworpen en veilig met de andere delen van de gebruikersinterface interageren.

Een blinde of slechtziende persoon zou al aandacht moeten besteden aan complexe informatie op meerdere sensorische kanalen: auditieve, tactiele en haptische (met de voeten, stokken en handen), olfactorische (sommigen kunnen de geur van verschillende voertuigen herkennen en ook informatie over de afstand van objecten te krijgen). Om met succes omgevingssignalen en de begeleiding over de huidige status (bijv. van stoplichten) in uw digitale applicatie te integreren, mag multimodale interactie niet te invasief zijn of informatie-overbelasting veroorzaken, wat angst kan veroorzaken en risico’s met zich mee kan brengen.

  • Implementeer auditieve labels, inclusief de mogelijkheid om ze aan en uit te zetten. Berichten die met behulp van een voice-over worden gepresenteerd, worden meestal met minder moeite geassimileerd dan dezelfde berichten die via visuele media worden gepresenteerd, en alle gebruikers kunnen profiteren van hun voordelen.
  • Voeg een spraak-gestuurd menu toe (voor mensen met een verminderd gezichtsvermogen).
  • Test uw auditieve en haptische pictogrammen met de mensen die het meest zullen profiteren van een dergelijke integratie: de blinden en slechtzienden. Om de extra mijl te gaan, kunnen werkelijke blinddoek-uitdagingen een activiteit zijn die belangrijke inzichten bieden aan dienstverleners en ontwikkelaars en dit kost niet veel inspanning noch geld.