Definieer duidelijke CSS-stijlbladen en behoud een duidelijke codering

De meeste digitale mobiliteitsdiensten en -toepassingen worden ontwikkeld door kleine groepen mensen, in sommige gevallen door één persoon. Het is belangrijk dat alle betrokkenen bij dit proces volledig op de hoogte zijn van de W3G-bepalingen. Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers de servicefuncties correct kunnen waarnemen, moeten de lay-out en stijlbladen van CSS (Cascading Style Sheets) zorgvuldig worden gedefinieerd, aangezien de meeste informatie over gebruikersinterface-elementen erin wordt opgeslagen. Zorg ervoor dat het CSS-blad van de applicatie voldoet aan de W3G-bepalingen, met name wat betreft contrast, kleur, grootte van de tekst en visuele inhoud.

Digitale mobiliteitstoepassingen zijn, net als webpagina’s, uitgerust met informatie over interne stijlregels. Dergelijke regels zijn over het algemeen (maar niet uitsluitend) gecodeerd in de CSS, een taal voor het beschrijven van de weergave van HTML- en XML-documenten op het scherm, op papier, in spraak, enz. Ze definiëren kleurgerelateerde eigenschappen en waarden van teksten, achtergronden, randen en alle andere zichtbare elementen van elk scherm sjabloon of van een groep van soortgelijke schermen.